English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Projektni menadžment i kreiranje smernica ekonomske politike na sub-nacionalnom nivou

 

U uslovima sve intenzivnihje globalizacije u privredi, ekonomska politika na sub-nacionalnom, ili „regionalnom“ nivou postaje sve značajnija, predstavlja sve veći izazov i nameće potrebu da se razvijaju koncepti ekonomske politike. U ovom radu raspravlja se o tome kako se metodi projektnog menadžmenta mogu primeniti u procesu kreiranja smernica za organe vlasti koji sprovode regionalne ekonomske politike. Na početku razmatramo specifič na obeležja i izazove projektnog menadžmenta u javnom sektoru. Rasprava se završava zaključkom da su projekti u javnom sektoru često teži u poređenju sa onim u privatnom sektoru. U nastavku smo naglasili tipična svojstva projekta značajna za kreiranje smernica regionalne ekonomske politike (Regional Economic Policy Guidelines – CEPG projekti). Glavne karakteristike proizvoda projekta – koherentan srednjoročni koncept za kreatore regionalne ekonomske politike su sledeća tema naše diskusije. Analiza tipologije ovakvih projekata ukazuje na to da CEPG projekti obično počinju kao pionirski projekti, a onda prerastaju u prihvatljive (acceptance) projekte. Iz ove analize tipova ptojekata i iz kratke analize tri karakteristična nivoa projektnog menadžmenta (funkcionalnog, metodološkog i društvenog) izvode se potrebe za stručnim kvalifikacijama projektnih menadžera i potencijalom javne uprave za angažovanjem stručnjaka sa strane. Na kraju, raspravljamo o odnosu između, s jedne strane, fokusiranja obima projekta i, s druge strane, postizanja legitimiteta i prihvatanja od strane stejkholdera i šire publike. Između ova dva projektna cilja dolazi do sukoba, s obzirom da i jedan i drugi predstavljaju funkciju broja stejkholdera.

 

Walter Scherrer

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta