English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća

 

Investicioni fondovi su nebankarske finansijske institucije koje prikupljaju štednju pojedinačnih investitora, a zatim prikupljena sredstva plasiraju na finansijskom tržištu.

Tržište kapitala u Srbiji je prilično nerazvijeno i plitko, postoji hronična oskudica kvalitetnih dugoročnih izvora sredstava, mali je broj preduzeća koja se nalaze na berzanskom A listingu i atraktivna su investicionim fondovima za ulaganje. Naročito je slaba ponuda tzv. „blue chip“ akcija visokog kvaliteta za kojima je izražena velika tražnja.

U takvim uslovima preduzeća često imaju problem sa pribavljanjem kapitala, u slučaju nedovoljne sopstvene akumulacije. Domicilna preduzeća se još uvek najčešće opredeljuju za uzimanje dugoročnih kredita (često pod vrlo nepovoljnim uslovima), iako bi pribavljanje kapitala putem javne ponude akcija i izlazak na berzu, dugoročno posmatrano, bilo racionalnije rešenje. Kod nas još uvek dominantnu ulogu kreditora imaju poslovne banke i međunarodne finansijske instituticije.

Odluku o učešću u kapitalu preduzeća investicioni fondovi prvenstveno donose na osnovu finansijskih izveštaja, planova i projekcija, na osnovu prospekta. Preduzeća treba da se potrude da transparentnim poslovanjem i kontinuiranim poboljšanjem rezultata poslovanja privuku investicione fondove, kao kvalitetne dugoročne izvore finansiranja. To bi doprinelo snižavanju troškova finansiranja preduzeća, jačanju postojeće tržišne pozicije, kao i osvajanju novih tržišnih segmenata, poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga, finansiranju novih razvojinih poduhvata. Važno je da postoji zajednički interes na relaciji menadžment fonda i menadžment kompanije, a to je iznad svega profit.

 

mr Jelena Ćirić, mr Slobodan Morača, msc Danijela Gračanin

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta