English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Upravljanje operativnim rizikom u sektoru finansijskih usluga i novi bazelski sporazum

 

Menadžeri rizika u uslovima savremenog turbulentnog finansijskog tržišta, regulatornog okruženja i sve kompeksnijeg finansijskog sistema sve više shvataju značaj merenja i upravljanja operativnim rizikom u skladu sa preporukama u pogledu bankarske supervizije Komiteta iz Bazela. Operativni rizik je rizik ostvarenja direktnog ili indirektnog gubitka usled neadekvatnih ili neuspešnih internih procesa, ljudi i sistema ili usled eksternih doga|aja. Loša infrastruktura (npr. informaciona tehnologija, teroristički napadi), prevara, zakonski i regulatorni rizici su uslovili potrebu aktivnijeg upravljanja operativnim rizikom u velikim finansijskim institucijama. Rad daje kritički osvrt na osnovna pitanja upravljanja operativnim rizikom, odnosno na metodologiju, prikupljanje podataka, analitiku i primenu zasnovanu na praktičnom iskustvu u ovoj oblasti.

 

Vesna Bogojević Arsić

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta