English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Različiti specifični kvantitativni, statistički i socijalni metodi, tehnike i modeli upravljanja u sistemu menadžmenta

 

Primena specifičnih metoda različitog porekla u upravljanju vremenom je sve šira. Ako se držimo sistemskog pristupa upravljanju, možemo ga posmatrati kao sistem koji objedinjuje elemente planiranja, informisanja, odlučivanja, organizacije i motivacije. Sve složeniji podsistem upravljačkih metoda i tehnika u stvari je metodološko-eksperimentalni podsistem koji čine racionalni, složeni i formalni metodi, tehnike, postupci i alati kojima se postiže sve veća dimanika u profesionalizaciji menadžera u datoj organizaciji. Kao što ćemo i prikazati u ovom radu, specifični metodi upravljanja su toliko različiti, da savladavanje potrebnih znanja i veština može da ima za posledicu preusku specijalizaciju stručnjaka i da predstavlja prepreku kad treba kombinovati veći broj različitih metoda. Stoga možemo da zaključimo da su za dalje korake u ovoj oblasti potrebni teorijski okviri koje će razvijati stručnjaci iz različitih oblasti nauke koje, opet, razvijaju specifične metode upravljanja.

 

Gheorghe Savoiu, Ondrej Jaško, Mladen Čudanov

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta