English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Primena metoda multivarijacione analize u rangiranju na primeru zemalja zapadnog Balkana

 

Predmet ovog rada su regionalni integracioni procesi u zemljama Zapadnog Balkana (CEFTA) i njihovi mekonomski i politčki ciljevi i rezultati. Proces pridruživanja Evropskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana podrazumeva brojne ekonomske i političke reforme u ovim zemljama i usvajanje principa koji važe u zemljama Evropske unije. Zemlje Zapadnog Balkana pred sobom imaju zacrtane smernice i ciljeve koje, sa manje ili više uspeha, podržavane od strane raznih tela i organa Evropske unije, svaka od njih sprovodi u delo. Na osnovu procene dostignutog stepena usvajanja zacrtanih standarda, države se pomeraju na svom putu ka „Evropi“. U ovom radu će biti posmatrani i analizirani podaci o ekonomskim tokovima u zemljama Zapadnog Balakana. Podaci o postignutim makroekonomskim ciljevima u posmatranim zemljama, za petogodišnji vremenski period (od 2001. do 2005. godine), poslužiće kao osnova za njihovo rangiranje. Metoda multivarijacione ststističke analize koja će se za to kristiti je I-odstojanje. Zbog velikog broja pokazatelja koji će biti uključeni u analizu, izračunavanju vrednosti I-odstojanja prethodiće analiza glavnih komponenata. Dobijena vrednost I-odstojanja može se posmatrati kao mera dostignutog stepena tranzicionog procesa. Podaci dobijeni u ovoj analizi biće upoređeni sa rezultatima slične analize koja je rađena za iste zemlje, ali za period od 2000. do 2003. godine. Promena u rangovima pojedinih zemalja u ove dve analize može se posmatrati kao pokazatelj dinamike promena koje se dešavaju u ekonomijama zemalja Zapadnog Balkana.

 

Milica Bulajić, Dragana Kragulj

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta