English
Početna Uputstvo za autore
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Uputstvo za autore


Predavanje/podnošenje rada

Autori su dužni da predaju rad u elektronskom formatu.

Rad mora biti pripremljen po tehnickom uputstvu za pripremu radova.

Radove slati na engleskom jeziku.

Podrazumeva se da rad koji se prilaže nije ranije objavljivan, da nije u planu za objavljivanje u nekom drugom časopisu i da, ako bude prihvaćen, neće biti objavljen na nekom drugom mestu u istom obliku, na srpskom jeziku ili na bilo kom drugom jeziku, bez pismene saglasnosti Izdavača.Ocena rukopisa

Ocenjivanje svih podnetih rukopisa vršiće recenzenti koje odabere Urednički odbor časopisa, po „double-blind“ sistemu. To znači da se autor i recenzent ne poznaju međusobno, niti recenzenti poznaju jedan drugog. Stoga je važno da se imena autora ne pojavljuju nigde u tekstu rada, osim na naslovnoj strani (koja se šalje kao odvojeni dokument) i u referencama. Kad govore o svom radu, autori o sebi govore u trećem licu.Autorska prava

Transfer autorskih prava daje Izdavaču ekskluzivno pravo da umnožava i distribuira rad, uključujući i reprint izdanja, reprodukcije fotografija, mikrofilmovanje ili bilo koji sličan način reprodukcije, kao i prevođenje rada. Izdavač takođe ima pravo da prilagodi rad kako bi uskladio formu rada sa računarskim sistemima i programima, uključujući reprodukcije ili izdanja u formi za mašinsko očitavanje i da ga uključi u sisteme preuzimanja.  U slučaju da žele da reprodukuju bilo koji materijal za koji već postoji autorsko pravo, autori su dužni da traže dozvolu od nosioca autorskog prava.

 

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta