English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Definisanje trajanja i kvaliteta pregovaračkog procesa i njegova unutrašnja struktura

 

Šta uopšte znači pregovarati u poslovnom svetu? Da li je to u suštini isti konceptualni okvir ili je to nešto sasvim drugo? I u teorji i u praksi tvrdi se da je to apsolutno isti odnos izme|u dve ili više strana koje pokušavaju da dođu do sporazuma o određenom broju pitanja, koje prepoznaju sličnosti i razlike u svojim interesima a vodi ih želja da prođu jednako dobro, bilo da je reč o neuspehu ili o uspehu u ovoj aktivnosti. Ono što se razlikuje jeste sadržaj pregovora koji se definiše specifičnošću oblasti u okviru koje se pregovara. Glavni motiv je uvek profit koji obezbeđuje privilegovan društveni status, ali i otuđenje. Postoje ipak i drugi motivi. Stara odeća, papir, staro gvožđe takođe mogu da budu tema poslovnih pregovora za kompanije koje o njima pregovaraju sa dobavljačima ovih roba. Izgleda da u ovakvim slučajevima profit nije primarni motiv. Ipak, elementi pregovaranja između dve strane s ciljem da svaka zadovolji svoje interese prisutni su u svakom slučaju; čak i u najjednostavnijem slučaju kada vam siromah zazvoni na vrata i ponudi da vam očisti đubre za minimalnu kompenzaciju možete naći iste one elemente pregovaranja koji su prisutni i kod pregovora između velikih korporacija, prilikom obimnih transakcija. Strane uključene u pregovore, njihovi interesi, zahtevi, pozicije, pregovaračka klima, društveni položaj strana u pregovorima, sve su to faktori koji određuju pojedine delove pregovaračkog procesa. Ne zaboravimo da čak i lokalni biznismen obezbeđuje bolji plasman svoje robe/proizvoda/usluga time što „kuca na vrata“ nekog jačeg preduzetnika koji će mu pomoći da proširi svoje prisustvo na tržištu.

 

Dragan Gruevski

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta