English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Nepoverenje kao prepreka razvoju e-trgovine u Srbiji

 

UDK: 004.738.5:339(497.11)

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0035 (english version)

 

Izučavanju razvoja elektronske trgovine (e-trgovine) može se prići iz različitih perspektiva od čega će zavisiti i elementi koji će se izdvojiti kao presudni za razumevanje prepreka u procesu njene implementacije. U ovom radu se fokusiramo na (ne)poverenje, jedan od faktora za koji verujemo da, do sada, nije dobio zasluženu pažnju iako predstavlja možda i ključni razlog sporog razvoja e-trgovine u Srbiji. Iako se poverenju, u kontek-stu proučavanja e-trgovine, može prići na nekoliko nivoa, čini se da je za zemlje koje još uvek nisu završile pro-ces modernizacije i koje nemaju dugu tradiciju tržišnog poslovanja veoma važno sagledati kulturološke, odnosno makro faktore koji utiču na opšti nivo (ne)poverenja u jednom društvu. Zbog toga, u drugom delu rada našu pažnju usmeravamo na dva makro faktora nepoverenja u Srbiji: nepoverenje u normativni i vred-nosni sistem i nepoverenje kao deo kulturnog obrasca u Srbiji. Osnovni zaključak do koga se u radu dolazi jeste da će bez istinske transformacije vrednosnog i normativnog sistema u Srbiji sve ostale aktivnosti koje su usmerene na podizanje poverenja u e-trgovinu biti limitiranog značaja.

Ključne reči: e-trgovina, nepoverenje, Internet, kulturni obrasci, vrednosni i normativni sistem

 

Dalibor Petrović1, Ivana Kovačević2

1Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

2Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

 

Preuzmi članak: Nepoverenje kao prepreka razvoju e-trgovine u Srbiji

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta