English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Inoviranje i rast MSP u EU

 

UDK: 005.591.61 ; 005.52:330.322(4-672EU)

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0022 (english version)

 

Tema ovog rada je analiza najznačajnijih faktora koji utiču na rezultate, opstanak i rast MSP u EU. Glavni cilj jeste da se stekne uvid u to šta predodređuje potencijalni neuspeh mladih kompanija da uvode inovacije i da rastu. Postoji opšta saglasnost o tome da je za nove, mlade i stoga često još uvek male firme značajno da uvode inovacije i da se razvijaju. Stoga faktori koji ometaju ove male, mlade kompanije mogu da imaju ogroman uticaj u javnosti. Rezultati istraživanja pokazuju da je starost firme (što odražava i njen ugled) značajna do onog stepena do kojeg se firma oseća finansijski ograničenom. Finansijska ograničenja takođe mogu da budu u vezi sa neuspehom na tržištu. Rizik i informaciona asimetrija izazivaju određene nepravilnosti na tržištu kapitala i nedostatak ugleda i garancija firme mogu da postanu ključni elementi neuspeha. U zaključcima se pokazuje da sposobnost MSP da rastu u velikoj meri zavisi od njihovih mogućnosti da investiraju u restruktuiranje, inovacije i kvalifikacije. Za sve ove investicije potreban je kapital i shodno tome pristup finansijama. Najnovije mere imaju za cilj da poprave finansijsko okruženje za evropsko preduzetništvo i, još preciznije, da pruže podršku novo-formiranim inovativnim firmama kako bi one povećale svoju globalnu konkurentnost i podstakle inovacije.

Ključne reči: MSP, finansiranje, inovacije, rast.

 

Elena Veselinova, Marija Gogova Samonikov

Ekonomski fakultet Univerziteta Goce Delčev u Štipu, Makedonija

 

Preuzmi članak: Inoviranje i rast MSP u EU

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta