English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Istraživanje mehanizama za primenu procesa upravljanja rizikom: opšti pristup i praktični primer

 

UDK: 005.52:005.334]:004.032.26 ; 005.521

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0023 (english version)

 

Cilj ovog rada je da istraži mehanizme za primenu procesa upravljanja rizikom u organizaciji. Jedan od načina da se ispitaju mehanizmi za primenu procesa upravljanja rizikom jeste da se proces razloži na sastavne delove i da se utvrdi kako svaki deo treba da doprinese ukupnom procesu upravljanja rizikom. Glavni cilj empirijskog dela rada je, s druge strane, da predstavi empirijsko istraživanje upravljanja rizikom sa posebnom pažnjom usmerenom na predviđanje prodaje primenom metoda neuronskih mreža. Neuronska mreža predstavlja moćnu alatku za modelovanje podataka, sposobnu da obuhvati i predstavi složene odnose inputa/autputa. Integrisanje ukupnog procesa upravljanja rizikom u organizaciju može u značajnoj meri da poboljša reakciju organizacije na neplanirane događaje (bilo dasu povoljni ili nepovoljni) i da poveća njenu konkurentnu sposobnost, da ne pominjemo činjenicu da se na taj način ciljevi organizacije mogu lakše postići i da se resursi raspodeljuju na efektivniji način. Primenom metoda neuronskih mreža dobijaju se dosledna i precizna predviđanja prodaje. Ipak, treba truda da se skup podataka pripremi kako treba. Ovaj rad pred stavlja ogromnu dodatu vrednost za sve one koji upravljaju rizikom, za finansijske direktore i sve druge koji učestvuju u procesu upravljanja rizikom. Ova dodata vrednost prikazana je u opisu teorijskog modela upravljanja rizikom koji je onda usavršen kroz primer praktičnog pristupa.

Ključne reči: Upravljanje rizikom preduzeća, upravljanje strateškim rizikom, upravljanje operacionim rizikom, proces upravljanja rizikom, organizacija, neuronska mreža, predviđanje.

 

Laura Juznik Rotar1, Mitja Kozar2

1Visoka škola za poslovne studije I menadžment Novo mesto

2Gorenje d.d

 

Preuzmi članak: Istraživanje mehanizama za primenu procesa upravljanja rizikom: opšti pristup i praktični primer

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta