English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Sindrom sagorevanja među studentima Fakulteta organizacionih nauka

 

UDK: 159.944.4.072-057.875(497.11)"2011/2012"

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0019 (english version)

 

Sagorevanje je globalno poznat sindrom koga karakterišu emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija ili cinizam i nisko lično postignuće. Do sagorevanja dolazi kod zaposlenih i to kod širokog spektra zanimanja, kao i kod studenata. Cilj ovog istraživanja je da se ispita rizik od sagorevanja kod studenata i analizira odnos između pola i prosečne ocene tokom studiranja sa tri dimenzije sagorevanja. Za ovu svrhu je korišćen Maslach Burnout Inventory – Student Survey, jer je najčešće primenjivan instrument za merenje sagorevanja. Upitnik je kreiran i validiran za populaciju studenata. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 376 studenata Fakulteta organizacionih nauka studijske grupe menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija, od druge do završne godine studija. Rezutati pokazuju da je 174 (46,3%) studenta iz ukupnog uzorka u riziku od sagorevanja, a 78 (20,7%) studenata je u visokom riziku od sagorevanja. Nije dokazana statistička značajnost između pola i rizika od sagorevanja. Veći broj studenata sa nižom prosečnom ocenom je u riziku od sagorevanja (54,4%) i visokom riziku od sagorevanja (26,6%), od broja studenata sa visokom prosečnom ocenom.

Ključne reči: rizik od sagorevanja, visok rizik od sagorevanja, studenti, prosečna ocena studiranja, Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI – SS)

 

Ana Nikodijević, Jelena Anđelković Labrović, Aleksandar Đoković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

 

Preuzmi članak: Sindrom sagorevanja među studentima Fakulteta organizacionih nauka

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta