English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Inkrementalno izučavanje intervala primenom drveta regresije sa srednjom varijansom numeričkih tokova podataka

 

UDK: 005.521 ; 005.82

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0013 (english version)

 

U ovom radu predstavljamo novi model inkrementalnog učenja primenom drveta regresije koristeći numeričketokove podataka struktuirane pomoću srednje varijanse. Predloženi MVIRT (Mean Variance Interval Regres-sion Tree) algoritam pretvara kontinuirane vremenske podatke u dva statistička momenta u skladu sa vremenom koje je korisnik odredio i gradi model stabla regresije za procenu intervala predvidljivosti ciljne varijable. Glavna osobenost ovog algoritma jeste vremenski određen algoritam za indukciju inkrementalne varijanse koji se kombinuje sa novom rezolucijom vremena i mehanizmom za detekciju podataka koji odstupaju od uobičajenih. Rezultati tokova podataka u realnom vremenu pokazuju da se primenom MVIRT algoritma dobijaju precizniji modeli predviđanja koje je lakše tumačiti u poređenju sa drugim metodama za serijsku obradu inkrementalnog modela drveta koji su danas u upotrebi.

Ključne reči: predviđanje, drvo regresione analize, inkrementalno učenje, analiza tokova podataka, predviđanje intervala

 

Dima Alberg

Odsek za industrijski inženjering i upravljanje,

SCE - Shamoon College of Engineering,

Beer-Sheva, Israel

 

Preuzmi članak: Inkrementalno izučavanje intervala primenom drveta regresije sa srednjom varijansom  numeričkih tokova podataka

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta