English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Menadžment kompanije kao uzrok i instrument suzbijanja primene kreativnog računovodstva

 

UDC: 657.632 ; 658.14/.17(047.32)

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0001(english version)

 

Tema ovog istraživanja odnosi se na kreativno računovodstvo, uzroke njegove pojave u savremenom tržišnom poslovanju i moguće instrumente borbe protiv njegovog daljeg širenja. Problematikom kreativnog računovodstva uglavnom su se bavili strani autori, dok je teorijska misao u Republici Srbiji još uvek u začetku. Stoga, u prvom delu našeg rada čitaocu ćemo približiti pojam kreativnog računovodstva i osnovne metode njegove implementacije u savremenoj poslovnoj praksi. Prikazaćemo rezultate istraživanja u kojem su razmotreni osnovni uzroci, prema mišljenju ispitanika, sve češće primene ilegalnog kreativnog računovodstva u sastavljanju finansijskih izveštaja privrednih subjekata u Republici Srbiji. Na osnovu dosadašnje literature i rezultata istraživanja, razmotrićemo da li je revizija jedan od ključnih instrumenata u borbi protiv suzbijanja šire primene ilegalnog kreativnog računovodstva. 

Ključne reči: ilegalno kreativno računovodstvo, menadžment, revizija.

 

Goranka Knežević, Vule Mizdraković, Nada Arežina

Poslovni fakultet u Beogradu, Univerziteta Singidunum

 

Preuzmi članak: Menadžment kompanije kao uzrok i instrument suzbijanja primene kreativnog računovodstva

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta