English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Upravljanje koristima u projektima energetske efikasnosti u javnim zgradama u Srbiji

 

UDK: 005.8(497.11) ; 620.92:725(497.11) ; 351.824.11:620.9(497.11)

DOI: 10.7595/management.fon.2012.0003 (english version)

 

Realizacija projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama može doprineti ostvarivanju brojnih koristi za društvenu zajednicu. Neke od tih koristi su uštede u potrošnji energije, smanjena emisija štetnih gasova, poboljšani uslovi za boravak i rad u zgradi, itd. Primenom mera energetske efikasnosti u javnim zgradama, stvara se mogućnost za ostvarivanje koristi, ali da bi one bile zaista i ostvarene, potrebno je zajedno sa procesom upravljanja projektom, sprovoditi i proces upravljanja koristima. Teza koja se nastoji dokazati u ovom radu jeste da pristup upravljanju projektima energetske efikasnosti u javnim zgradama u koji je integrisano upravljanje koristima, garantuje ostvarivanje maksimalnih koristi sa stanovišta društvene zajednice. Fokus rada je na detaljnom objašnjenju faza i aktivnosti integrisanog modela upravljanja projektima i upravljanja koristima. Pomenuti model je opisan uz uvažavanje stanja energetske efikasnosti u Srbiji, kao i prakse upravljanja projektima u datoj oblasti.

Ključne reči: energetska efikasnost, projektni menadžment, upravljanje koristima, javne zgrade, društvena zajednica.

 

Marko Mihić, Aleksandar Vučković, Miodrag Vučković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

 

Preuzmi članak: Upravljanje koristima u projektima energetske efikasnosti u  javnim zgradama u Srbiji

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta