English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Agencijska dilema: Informaciona asimetrija u problemu „poslodavac-unajmljenik”

 

UDK: 005.336.5:005.57 ; 659.23 ; 519.83:659.21

DOI: 10.7595/management.fon.2011.0005 (english version)

 

Posedovanjem nepotpunih i nesavršenih informacija, učesnici na tržištu ne ostvaruju optimalnu alokaciju resursa koja bi bila moguća u slučaju potpune informisanosti. S druge strane, blagovremena i relevantna informacija predstavlja proizvod za koji mora da se plati odgovarajuća tržišna cena. U savremenim korporacijama dve strane angažovane u nekom ugovoru, mogu imati različite ciljeve i posedovati različit nivo informacija. Ovaj problem poznat je pod nazivom problem “poslodavac-unajmljenik“. Unajmljenici ponekad imaju lične ciljeve koji se ne podudaraju sa ciljevima poslodavca, pa je poslodavac taj koji mora da zadovolji sopstvene, ali i potrebe unajmljenika. Jedan od načina je i da unajmljenika motiviše nagradama, zabranama i kaznama. U ovom slučaju, kvalitativna ocena potreba i procena troškova dovodi po povećanja efikasnosti i bržeg rešavanja problema. U ovom radu ukazano je na značaj ekonomije informacija za funkcionisanje i rezultat tržišnih procesa. Za modeliranje tržišnih odnosa u uslovima kada su strane asimetrično informisane, korišćena je metodologija teorije igara. Problem “poslodavac-unajmljenik“ modeliran je kao Bajesova ekstenzivna igra, a rešenje je dobijeno primenom koncepta Bajes-Nešovog ekvilibrijuma.

Ključne reči: problem “poslodavac-unajmljenik“, asimetrične informacije, tržišno signaliziranje, tržišno ispipavanje, teorija igara, Bajesova igra, Bajes-Nešov ekvilibrijum

 

Milena Popović, Marija Kuzmanović, Bisera Andrić Gušavac

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

 

Preuzmite članak: Agencijska dilema: Informaciona asimetrija u problemu  „poslodavac-unajmljenik” 

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta