English
Početna
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
Menadžment komunalnog otpada - studija slučaja iz Slovenije

 

Današnja količina otpada koji se proizvodi je bez presedana i ima kritične posledice po životnu sredinu, od neefikasnog korišćenja resursa i klimatskih promena do socijalne nepravde i uticaja na zdravlje lokalnog stanovništva. Istorijski gledano,  generisanje otpada je bilo jedno od preovlađujućih nusprodukata ljudskih aktivnosti, a i danas se taj trend nastavlja. Stari načini menadžmenta otpadom kao npr. zakopavanje ili odstranjivanje na deponije, više nisu prihvatljivi ni ekološki ni ekonomski ni društveno. Takođe, predviđeni nivo porasta populacije, proizvodnje i potrošnje u ovom veku dovešće do porasta količine i kompleksnosti otpadnih materijala. Ukoliko globalni problemi, kao što su klimatske promene i otpad ostanu nerešeni, društva će morati da nastave svoj razvoj u pokušaju postepenog smanjenja otpada i manjeg uticaja na životnu sredinu. Logično, javlja se potreba za održivim menadžmentom otpadom, posebno održivim menadžmentom komunalnim otpadom, putem koga bi trebalo da se eliminiše otpad podsticanjem sistemskog pristupa, koji na prvom mestu izbegava stvaranje otpada. Takođe, treba znati da otpad predstavlja potencijalnu sirovinu i da je sve više preusmeren sa uređenih ekološki podobnih deponija na industriju reciklaže otpada koristeći tehnologiju koja proizvodi korisne sirovine, kompost ili gorivo. U cilju dostizanja održivog upravljanja komunalnim otpadom, zemlje Evropske unije koje su najviše uradile na ovom polju, primenile su inovativne sisteme prikupljanja otpada zasnovane na identifikacionim tehnologijama, koje ohrabruju korisnike da odvajaju otpad na izvoru njegovog nastanka. Zato je u ovom radu dat realan prikaz menadžmenta komunalnim otpadom u Sloveniji.

 

Aleš Gabršček,  Sonja Išljamović

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta