English
Početna O časopisu
FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Najnoviji broj

Management 81
ISSN 1820-0222
ISSN 2406-0658 (Online)
O časopisu

 

ISSN/1820 - 0222
UDK / UDC 005

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, vodeća akademska institucija specijalizovana za naučne, istraživačke i obrazovne aktivnosti u oblasti menadžmenta i informacionih sistema, publikuje tromesečni (na engleskom jeziku) internacionalni časopis "Management".

Časopis "Management" ima za cilj da omogući razmenu relevantnih informacija i komunikaciju između naučnika, istraživača, menadžera, poslovnih ljudi i svih zainteresovanih sa univerziteta, instituta, preduzeća i javnih službi. Časopis predstavlja otvoren medij za diskusiju o novim idejama, iskustvima i pristupima koje se odnose na probleme i tendencije razvoja menadžmenta na nacionalnom i medjunarodnom nivou, sa ciljem pružanja podrške ukupnom ekonomskom i društvenom razvoju.

Časopis "Management" je multidisciplinarnog karaktera i obuhvata istraživanja iz sledećih oblasti:

  • opšti menadžment
  • finansijski menadžment
  • marketing menadžment
  • upravljanje projektima
  • strateški menadžment
  • upravljanje promenama
  • upravljanje inovacijama
  • upravljanje znanjem
  • kros kulturni menadžment itd.
 

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni neobjavljeni radovi

Vesti

Broj 81
sreda, 01 mart 2017
Izdanje broj 81, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'. Izdanje je objavljeno samo u engleskoj verziji.
Broj 80
sreda, 23 novembar 2016
Izdanje broj 80, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno i može se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 79
petak, 02 septembar 2016
Izdanje broj 79, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 78
petak, 20 maj 2016
Izdanje broj 78, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Broj 77
sreda, 24 februar 2016
Izdanje broj 77, časopisa za teoriju i praksu menadžmenta - "Management", je objavljeno. Članci od kojih se sadrži mogu se preuzeti sa našeg sajta u rubrici 'Pregled brojeva'.
Copyright © 2011 - Management - Časopis za teoriju i praksu menadžmenta